طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه objective point به فارسی objective point یعنی چه

objective point


سمت مورد توجه ،مقصد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها