طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه objectivity به فارسی objectivity یعنی چه

objectivity


واقع بينى ،عينى بودن ،ماديت ،هستى ،واقعيت ،بيطرفى و بى نظرى
روانشناسى : عينيت
بازرگانى : اصل بى نظرى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها