طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه obligated tour به فارسی obligated tour یعنی چه

obligated tour


دوران مشموليت وظيفه
علوم نظامى : مدت مشموليت

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها