طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه obligatory به فارسی obligatory یعنی چه

obligatory


فرض واجب ،فرض ،اجبارى ،الزامى ،فرضى ،واجب ،(حق ).لازم ،الزام اور
علوم مهندسى : الزام اور
قانون ـ فقه : واجب ،الزامى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها