طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه oblique angle به فارسی oblique angle یعنی چه

oblique angle


زاويه تند( حاده )يا باز( منفرجه)

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها