طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه oblique case به فارسی oblique case یعنی چه

oblique case


حالت مفعولى يا اضافه ،حالت اسمى که نه فاعل باشد نه منادى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها