طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه oblique projection به فارسی oblique projection یعنی چه

oblique projection


عمران : نمايش اجسامى درروى صفحه بوسيله تصويرمايل
معمارى : تصوير مورب
علوم هوايى : تصوير مايل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها