طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه oblique question به فارسی oblique question یعنی چه

oblique question


پرسش غيرمستقيم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها