طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه oblique shock wave به فارسی oblique shock wave یعنی چه

oblique shock wave


علوم هوايى : موج ضربه اى مايل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها