طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه oblique به فارسی oblique یعنی چه

oblique


کج ،عکس مورب ،اريب ،مايل ،غير مستقيم ،منحرف ،حاده يا منفرجه ،مورب
علوم مهندسى : مورب
کامپيوتر : طرح حرف عادى کج
عمران : کج
معمارى : اريب
روانشناسى : مايل
علوم هوايى : مايل
علوم نظامى : کج

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها