طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه obliviousness به فارسی obliviousness یعنی چه

obliviousness


فراموشکارى ،چشم پوشى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها