طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه obmutescence به فارسی obmutescence یعنی چه

obmutescence


خاموشى ،خاموش نشينى ،سکوت عمدى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها