طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه obnubilate به فارسی obnubilate یعنی چه

obnubilate


در زير ابر پوشاندن ،ابرى کردن ،تخدير شدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها