طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه obscurant به فارسی obscurant یعنی چه

obscurant


نامفهوم ،پيچيده ،بغرنج ،مخالف اصلاحات

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها