طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه obsessive rumination به فارسی obsessive rumination یعنی چه

obsessive rumination


روانشناسى : نشخوار فکرى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها