طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه obsolescence-free به فارسی obsolescence-free یعنی چه

obsolescence-free


الکترونيک : دستگاه متروک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها