طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه obsolescence به فارسی obsolescence یعنی چه

obsolescence


از رده خارج شدن ،کهنگى ،منسوخى ،متروکى ،از رواج افتادگى
عمران : کهنه گى
بازرگانى : از مد افتادن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها