طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه obstacle به فارسی obstacle یعنی چه

obstacle


مانع ،رداع ،سد جلو راه ،محظور،پاگير
روانشناسى : مانع
علوم نظامى : پابند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها