معنی و ترجمه کلمه obstetric به فارسی obstetric یعنی چه

obstetric


زايمانى

کلمات مشابه به obstetricآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها