معنی و ترجمه کلمه obstetric به فارسی obstetric یعنی چه

obstetric


زايمانى

کلمات مشابه به obstetric


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها