معنی و ترجمه کلمه obstetric به فارسی obstetric یعنی چه

obstetric


زايمانى


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها