طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه obstriction به فارسی obstriction یعنی چه

obstriction


الزام ،تعهد،عهد،قرارداد،وظيفه ،پيمان ،مرهونيت ،امتنان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها