طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه obstructionist به فارسی obstructionist یعنی چه

obstructionist


کارشکن ،کسيکه براى جلوگيرى ،از پيشرفت کار مجلس را از،اکثريت مى اندازد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها