طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه obtruder به فارسی obtruder یعنی چه

obtruder


)obtrusive(مزاحم ،فضول

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها