طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه obtrusive به فارسی obtrusive یعنی چه

obtrusive


)obtruder(مزاحم ،فضول

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها