طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه obturation به فارسی obturation یعنی چه

obturation


مسدودسازى ،بستگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها