طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه obturator به فارسی obturator یعنی چه

obturator


الات جازم ،مسدودکننده ،ماهيچه مسدود
علوم نظامى : الات مانع خروج گاز

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها