طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه obvious به فارسی obvious یعنی چه

obvious


اشکار،هويدا،معلوم ،واضح ،بديهى ،مريى ،مشهود

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها