طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه obviously به فارسی obviously یعنی چه

obviously


بطور اشکار يا معلوم ،بديهى است که

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها