طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه occipital bone به فارسی occipital bone یعنی چه

occipital bone


(تش ).استخوان قمحدوه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها