معنی و ترجمه کلمه occipital bone به فارسی occipital bone یعنی چه

occipital bone


(تش ).استخوان قمحدوه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها