طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه occupation franchise به فارسی occupation franchise یعنی چه

occupation franchise


قانون ـ فقه : حق راى در انتخابات در صورتى که مستلزم در تصرف داشتن مقدار بخصوصى از اراضى در حوزه محل راى گيرى باشد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها