طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه occupation of position به فارسی occupation of position یعنی چه

occupation of position


اشغال موضع
علوم نظامى : اشغال موضع کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها