طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه occupational hazard به فارسی occupational hazard یعنی چه

occupational hazard


سانحه شغلى
بازرگانى : صدمه شغلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها