طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه occupational hierarchy به فارسی occupational hierarchy یعنی چه

occupational hierarchy


روانشناسى : سلسله مراتب شغلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها