طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه occurence به فارسی occurence یعنی چه

occurence


اتفاق ،وقوع ،تصادف ،رويداد،واقعه ،مورد
روانشناسى : رويداد
بازرگانى : حادثه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها