طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ocellate(d) به فارسی ocellate(d) یعنی چه

ocellate(d)


چشم ريز،چشم دار،داراى چشم ها يا خالهاى رنگارنگ ،چشم مانند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها