معنی و ترجمه کلمه ocellate به فارسی ocellate یعنی چه

ocellate


)ocellated(ريز چشم ،داراى چشمها يا خالهاى رنگارنگى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها