طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ochlophobia به فارسی ochlophobia یعنی چه

ochlophobia


روانشناسى : ازدحام هراسى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها