طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه octad به فارسی octad یعنی چه

octad


گروه هشت تايى ،جسم بسيط يا ذره اى که قوه ترکيبى ان برابر است با8واحد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها