معنی و ترجمه کلمه octamerous به فارسی octamerous یعنی چه

octamerous


هشت عضوى ،هشت گانه ،هشت عددى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها