طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه oculomotor nerve به فارسی oculomotor nerve یعنی چه

oculomotor nerve


روانشناسى : عصب حرکتى عمومى چشم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها