طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه odds and ends به فارسی odds and ends یعنی چه

odds and ends


خرت و پرت ،تکه وپاره ،چيز،باقيمانده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها