طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه odium به فارسی odium یعنی چه

odium


نفرت ،دشمنى ،عداوت ،رسوايى ،زشتى ،بدنامى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها