طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه oecumenicity به فارسی oecumenicity یعنی چه

oecumenicity


جامعيت ،عموميت ،شهرت جهانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها