طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه oedema به فارسی oedema یعنی چه

oedema


استقسا لحمى ،باد،ورم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها