طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه of the same leaven به فارسی of the same leaven یعنی چه

of the same leaven


از يک خميره ،يک کرباس ،از يک جنس

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها