طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه of a quick temper به فارسی of a quick temper یعنی چه

of a quick temper


تند( خو)،تيزمزاج

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها