طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه of alow parentage به فارسی of alow parentage یعنی چه

of alow parentage


بدگهر،بدتبار،فرومايه ،پست نژاد،سفله

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها