طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه of little patience به فارسی of little patience یعنی چه

of little patience


کم حوصله ،ناشکيبا،بى طاقت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها