طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه of obligation به فارسی of obligation یعنی چه

of obligation


فرض ،واجب ،اجبارى ،الزام اور

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها