طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه of relative importance به فارسی of relative importance یعنی چه

of relative importance


داراى اهميت نسبى ،نسبتا مهم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها