طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه of set purpose به فارسی of set purpose یعنی چه

of set purpose


قانون ـ فقه : عمدا"

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها